• 1399-08-11 16:40
  • کد محتوا:1867
هنوز ذائقه مردم از تغییرات خانه هنرمندان تلخ است

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: هنوز ذائقه مردم از تغییرات خانه هنرمندان تلخ است بدین سبب با تغییر در مأموریت و ماهیت خانه جوان این تلخی را دوچندان نکنیم.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش خسروی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخشی از نسل جوان شهر با خانه جوان شهره شدند، آموختند و بالیدند، اظهار کرد: هنوز هم می‌توان در میان مدیران شهری، نویسندگان و هنرمندان کسانی را یافت که این مکان تبدیل به بخش بزرگی از خاطرات جمعی آنان شده و به نوعی تاریخ ناملموس شهروندان به حساب می‌آید که میراث ملموسی از عشق، آگاهی و خرد است.

وی افزود: تغییر نام و بدتر از آن تغییر کاربری این بنا می‌تواند ضربه بزرگی به تاریخ اجتماعی و مکان‌های تاریخ‌مند اصفهان بزند بنابراین با احترام به کسانی که این تغییر را عامل تحول و همگام شدن با زمانه می‌دانند، این تغییرات می‌تواند مسیر بزرگی از تاریخ، هویت و حافظه شهر را دگرگون کرده و از ریخت بیندازد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: هنوز ذائقه مردم از تغییرات خانه هنرمندان تلخ است بدین سبب با تغییر در مأموریت و ماهیت خانه جوان این تلخی را دوچندان نکنیم.

وی پس از این تذکر خاطرنشان کرد: برخی از اعضای شورای شهر با این تغییر کاربری موافق هستند به همین دلیل به ریاست شورا پیشنهاد می‌کنم این موضوع در جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر مطرح شده و درباره تغییر کاربری خانه جوان بررسی بیشتری شود.

کوروش خسروی، علیرضا نصراصفهانی، عباسعلی جوادی، کوروش محمدی و فریده روشن امضا کنندگان این تذکر بودند.