• 1399-09-08 21:26
  • کد محتوا:1933
در هفته جاری فقط جلسه علنی به صورت محدود برگزار می شود

در هفته جاری و با توجه به تعطیلی یک هفته‌ای کلیه ادارات، جلسه کمیسیون ها و دیدارهای مردمی شورای شهر اصفهان برگزار نمی شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، جلسه کمیسیون ها و دیدارهای مردمی شورای شهر اصفهان در هفته جاری برگزار نمی شود. نحوه فعالیت شورای اسلامی شهر اصفهان در طول هفته جاری، با لحاظ دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا و موارد ابلاغی توسط استانداری در جلسه مجازی روز گذشته (جمعه) هیئت رئیسه شورا تصمیم گیری شد. بر این اساس جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در روز نهم آذرماه 99 با حضور 9 نفر از اعضا به صورت حضوری و مابقی اعضا به صورت مجازی و حداکثر به مدت دو ساعت برگزار می شود. در این جلسه صرفاً موارد ضروری به منظور جلوگیری از خلل در روال خدمت رسانی مدیریت شهری و حفظ منافع عمومی شهروندان در دستور کار قرار خواهد گرفت. جلسه کمیسیون تلفیق و کمیسیون های هفت گانه تخصصی شورای شهر نیز در هفته جاری برگزار نمی شود. همچنین در این هفته کمیته های نظارتی در مناطق شهرداری تشکیل نشده و دیدارهای مردمی اعضای شورای شهر و جلسات انفرادی یا گروهی اعضا برگزار نمی شود.