علیرضا نصراصفهانی در حاشیه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و خدماتی منطقه ۹ اظهار کرد: بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۹ پروژه در منطقه ۹ شهرداری در نهمین روز از نهمین ماه سال ۹۹، این روز را برای اهالی این منطقه مانا و ماندگار خواهد کرد. وی افزود: منطقه ۹ از استعداد بالایی برخوردار است که در رأس تمام توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها باید قدردان مردم وفادار، قانع، شاکر و پیگیر این منطقه باشیم. نصراصفهانی ادامه داد: شهرداران این منطقه در دوره‌های متوالی به لحاظ همراهی و همکاری و مشارکت مردم هیچ‌گونه دلواپسی نداشته‌اند زیرا شهروندان و معتمدین این منطقه فهیم و همواره همراه با شهرداری بوده‌اند./ ایمنا وی تأکید کرد: افزایش بودجه منطقه ۹ و مرتفع‌سازی در این منطقه باید توجه قرار گیرد. نصراصفهانی خاطرنشان کرد: منطقه کمتر برخوردار ۹ در سال‌های اخیر با انجام اقدامات شایسته ابتدا جز مناطق متوسط تعریف شد و در حال حاضر به یکی از مناطق خوب شهر تبدیل شده است. وی ادامه داد: در بودجه سال آینده منطقه ۹ اعتبارات خوبی برای انجام پروژه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود تا دغدغه شهروندان و معتمدان این منطقه پاسخ داده شود.