• 1399-12-05 23:11
  • کد محتوا:2139
از افتخارات مدیریت شهری پنجم، آغاز حلقه چهارم حفاظتی شهر است

عضو شورای اسلامی شهر گفت: شهر زیست پذیر شهری است که در همه ابعاد فضای سبز، نظافت، دفع زباله، ایمنی، تسهیل و مناسب‌سازی رفت و آمد شهروندان، ایجاد امکانات فرهنگی و مسیر دوچرخه شرایط لازم را فراهم کند و این رویکرد به‌طور تمام عیار در اصفهان دنبال می‌شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، اصغر برشان در برنامه تلویزیونی اینجا اصفهان در خصوص خدمات شهری و افزایش زیست پذیری شهر، اظهار کرد: کلانشهر اصفهان در میان شهرهای ایران از لحاظ زیبایی، نظافت، آراستگی و فضای سبز سرآمد بوده که نشان دهنده فرهنگ شهروندی مترقی و نظم شکل گرفته در این شهر است. در روز و ساعت مشخص دفع زباله انجام و شهروندان شهر را زیبا و آراسته می‌بینند.

وی افزود: براساس آنچه به چشم در کشورهای دیگر دیده‌ام می‌توان گفت اصفهان همسطح بسیاری از شهرهای گردشگرپذیر دنیا که مدعی نظافت‌اند، بوده و حتی در زمینه زیبایی و آراستگی از دیگر کشورها پیش تر و در این زمینه پیش قدم است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: یکی از اقدامات شورای اسلامی دوره پنجم در زمینه تداوم و حفظ فضای سبز، استفاده از پساب است که هزینه زیادی را به مدیریت شهری تحمیل کرده که اگر این طرح و برنامه استفاده از پساب را انجام نشده بود، خشکسالی و کمبود آب مشکلات بیشتری را متوجه اصفهان می‌کرد؛ این هزینه انجام شده یک سرمایه گذاری است که شهر بتواند برنامه‌های خود را در حفظ فضای سبز عملیاتی کند.
وی افزود: در سال آتی نیز با بحران خشک سالی روبرو هستیم به همین علت ردیف بودجه ویژه‌ای در مناطق و ستاد شهرداری بودجه‌ای برای تأمین آب و استفاده بهینه از پساب قرار داده شده است.

برشان با تاکید بر لزوم خودکفایی سازمان پارک‌ها و فضای سبز، ادامه داد: شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه حفظ فضای سبز دو مصوبه برای حفظ منابع طبیعی در ناژوان و ایجاد صندوق توسعه سازمان پارک‌ها و فضای سبز داشته تا برای حفظ فضای سبز درآمد پایدار وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم پیش‌بینی لازم برای تأمین درآمد پایدار جهت ارتقای ایمنی شهر، افزود: در بودجه سال آینده که اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد حاصل این پیش بینی درآمد پایدار برای سازمان‌های شهرداری است؛ در آغاز کار دوره پنجم شورای اسلامی شهر اصفهان، یک درصد از عوارض شهری به آتش نشانی اختصاص داشت که اکنون به پنج درصد رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: با همه تنگناها ناوگان آتش‌نشانی نو شده، ایستگاه‌های گسترش یافته و استخدام در سازمان آتش نشانی دنبال شده است که نشان دهنده اهمیت ایمنی در عزم و اراده‌ای که در مدیریت شهری برای آرامش و آسایش شهروندان حائز اهمیت است. دیدگاه مدیریت شهری و شورای اسلامی دوره پنجم، ارتقا سازمان‌ها و ارائه خدمات به شهروندان و اختصاص بودجه و درآمد پایدار است.

وی افزود: شهر زیست پذیر شهری است که در همه ابعاد فضای سبز، نظافت، دفع زباله، ایمنی، تسهیل و مناسب‌سازی رفت و آمد شهروندان، ایجاد امکانات فرهنگی و مسیر دوچرخه شرایط لازم را فراهم کند و این رویکرد به‌طور تمام عیار در اصفهان دنبال می‌شود.

برشان با بیان اینکه یکی از شاخص‌های شهر زیست پذیر کنترل آلودگی و بهبود راه سازی حمل و نقل ترافیک است، افزود: از افتخارات مدیریت شهری پنجم، آغاز حلقه چهارم حفاظتی شهر است؛ ۴۶ کیلومتر از پروژه در کلانشهر اصفهان بوده و به زودی در آینده نزدیک و در همین دوره از شورا شاهد افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی که بخشی از پروژه است خواهیم بود.