• 1400-01-22 17:43
  • کد محتوا:2196
زاینده رود برای تمام ایران مؤثر است

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر زیست‌پذیری اصفهان به خطر بیفتد، شهروندان اصفهان که از استان‌های مجاور مهاجرت کرده‌اند، با مشکلات جدی برای سکونت مواجه شده و آثار، عواقب و تبعات اجتماعی که اصفهان را تهدید می‌کند به این استان‌ها نیز باز می‌گردد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی صبح امروز (یکشنبه 22 فروردین ماه) در یکصد و شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: این کلانشهر با خطر بزرگ زلزله خاموش یعنی فرونشست زمین مواجه بوده و در آینده زیست پذیری خود را به‌خاطر کمبود منابع آبی ازدست می‌دهد.

وی افزود: لازم است وزیر نیزو ورود کرده و فارغ از دادن شعار و وعده‌های پوج و توخالی، در مسیر عملگرایی زمینه‌ها برای جاری شدن آب در مسیر زاینده‌رود و مدیریت مطلوب در این حوضه را فراهم کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان خطاب به مردم استان‌های همجوار اصفهان تصریح کرد: اگر زیست‌پذیری اصفهان به خطر بیفتد، هموطنان ما که پس از مهاجرت به اصفهان، اکنون شهروند اصفهان محسوب می‌شوند با مشکلات جدی برای سکونت مواجه شده و آثار، عواقب و تبعات اجتماعی که اصفهان را تهدید می‌کند به شما باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: باید با روح همدلی و برادری و با توجه به منطقی که حاکم بر زیست‌پدیری شهرهای ایران است، دست در دست هم تلاش کنیم زاینده‌رود را به عنوان حوضه آبریز ملی دیده و دامنه تأثیر آن را نه تنها در وسعت یک شهر یا یک منطقه بلکه برای تمام ایران مؤثر بدانیم.

محمدی در تذکر دوم خود، با اشاره به تأخیر در راه‌اندازی سامانه ویژه معلولان، گفت: علی‌رغم همراهی شهردار و معاونت‌های مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی شهرداری جهت تأمین اعتبارات و صدور دستور لازم برای راه‌اندازی این سامانه، این موضوع به نوعی با بی‌توجهی مواجه شده است.

وی افزود: توقع داریم مطالبات نمایندگان مردم در این خصوص پاسخ داده شده و ظرف یک هفته آینده گزارش عملکرد مثبت برای راه‌اندازی سامانه‌ای که قرار بود تا پایان سال ۹۹ اجرا شود، در اختیار شورا قرار گیرد.