• 1400-04-18 09:50
  • کد محتوا:52796
کارهای چهار سال گذشته برای شهر اصفهان مانا و ماندگار خواهد بود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید خدارا شاکر و سپاس گذار باشیم که امروز جمع  مدیریت شهری سرافکنده نیستند البته که موضوع جابه جایی مربوط به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان است و مثل همیشه موج های سیاسی که در کشور ایجاد می شود این اتفاقات رخ می دهد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی در جلسه‌ای با حضور شهردار، معاونین شهردار و مدیران مناطق شهری اصفهان، اظهار کرد: 14 تیر مصادف بود با روز شهرداری ها و دهیاری ها و به همین منظور این روز را به همه مدیران شهری و شهرداران شهر اصفهان تبریک عرض می کنم و این تقدیر و تشکر جز سنت های حسنه و از تاکیدات دینی ما است.

وی افزود: صحبت از شکرگذاری که می شود سه مرحله شکرگذاری داریم، یکی شکرگذاری بابت آنچه که از قبل رسیده که در راس آن شکرگذاری از خداوند است و انسان بابت آنچه خداوند به او از قبل داده شکرگذاری می کند، یک موقع شکرگذاری ما معطوف به حال است که نوع دوم آن محسوب می شود و نوع سوم شکرگذاری بابت آنچه در آینده به او می رسد هم شکرگذار است و گفته می شود این شکرگذاری از دیگر شکرگذاری ها بالاتر است چراکه برگفته شده از یقین است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: خدارا شاکر و سپاس گذاریم که در آستانه مراسم تودیع و معارفه سرمان بلند است به خاطر آنچه در این چهار سال انجام داده ایم و آنچه در توان، وقت و اقتصاد بوده را ارائه کردیم و این ایام بین انسان ها در گذر است و جابه جا سمت ها همیشه بوده و انسان وقتی پشت سرش را نگاه می کند باید بتواند احساس رضایت داشته باشد و می گویم مدیران شهری دوره پنجم باید سر خود را بالا بگیرند چراکه با وجود همه مشکلات و صحبت ها و سختی ها اما همه تلاش کردند که شهر اصفهان در جا نزند و نشاط و سرزندگی خود را حفظ کند و این موضوع گواه مردم را نیز به همراه دارد که دوره پنجم در این زمینه سربلند است.

هر یکشنبه یک افتتاح اقدامی برگرفته از تلاش های مدیران شهری است

نصر اصفهانی تصریح کرد: ما امروز می توانیم این را بگوییم که آنچه در شهر انجام گرفته است کارهایی است مانا و ماندگار و در آینده نسبت به آنها قضاوت خواهد شد و تک تک مدیران شهری در اتفاقات شهر نقش داشته اند. 

وی تاکید کرد: در روزهای آینده استمرار برنامه های شهری را تا لحظه آخر داشته باشیم و برنامه هر یکشنبه یک افتتاح اقدامی برگرفته از تلاش های مدیران شهری بود. اگر ما مدیریت شهری را به عزیزان تازه نفسان واگذار می کنیم به دلیل ناکارآمدی، ضعف در مدیریت و نارسایی در مدیریت نبوده است، این مسئله را همه باید مدنظر داشته باشند، اگر تغییر و تحولی را شاهد هستیم تحت تاثیر ناکارآمدی نبوده است و واقعا اگر قرار بود بر مبنای عملکرد مدیریت مورد ارزیابی قرار گیرد شاید باید اتفاق دیگری رخ می داد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید خدارا شاکر و سپاس گذار باشیم که امروز جمع  مدیریت شهری سرافکنده نیستند البته که موضوع جابه جایی مربوط به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان است و مثل همیشه موج های سیاسی که در کشور ایجاد می شود این اتفاقات رخ می دهد.

نصر اصفهان گفت: تا 15 مرداد ماه با صلابت موضوعات را پیش خواهیم برد و مابقی مسیر را نیز به خداوند واگذار می کنیم چون هیچکس از آینده خبر ندارد. تقدیر ما هرچه باشد کسی نمی تواند با آن مقابله کند، تنها نگرانی این است که توفیق خدمتگذاری به جامعه و به مردم از ما گرفته می شود. 

وی خاطرنشان کرد: قدرت الله نوروزی به عنوان شهردار اصفهان الحق در این چهار سال تمام زمان خود را گذاشت و آنچه می توانست را اجرا کرد و از همه کمک گرفت تا کار را به پیش ببرد.