• 1400-04-18 10:06
  • کد محتوا:52797
مدیریت شهری سعی کرد بر اساس اصل انسانیست حرکت کند

شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری با تمام وجود سعی کرد در چهارچوب و با اصول قانونی بر مبنای اصل انسانی پیش برود، فرصت بسیار است و امیدواریم آینده اصفهان آینده ای روشن باشد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، قدرت الله نوروزی در جلسه‌ای با حضور معاونین شهردار و مدیران مناطق شهری اصفهان، اظهار کرد: فعالیت ما در شهرداری مبتنی بر رعایت اصول انسانی بود و "لقد کرمنا بنی آدم" معیار حرکت ما بود و خوشحالم در کنار دوستان و همکاران چه در شورای شهر و چه مدیریت شهری توانستیم با ایمان شجاعت و ایثار مجموعه خود را بدل به یک نسخه انسانی در مدیریت کنیم.

وی افزود: من تمام تلاشم را کردم که نسخه انسانی برای شهر داشته باشیم من در ارتباطات با نیروهای شهرداری، اعضای شورای شهر و مردم واقعا انسانیت را مدنظر قرار دادم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: در خلال فعالیت شهرداری و شورای شهر شاید گاهی رفتارهای ملال آوری هم بوده باشد که این خصلت کار جمعی است و اگر همه یک چیز بگویند این در نظام دیکتاتوری جای دارد و برای همین در دوره پنجم هرکس استقلال خود را حفظ کرد و استقلال مدیریت شهری در این دوره گرامی داشته شد و هیچگاه همه یک چیز را نگفتند و یک چیز را نخواستند و هرکس استقلال خود را حفظ کرد.

نوروری تاکید کرد: مدیریت شهری هم با تمام وجود سعی کرد در همین چهارچوب و با اصول قانونی بر مبنای اصل انسانی پیش برود، فرصت بسیار است و امیدواریم آینده اصفهان آینده ای روشن باشد.

وی اظهار کرد: از همه بابت اینکه خدایی ناکرده رفتار و عملکرد ما جایی موجب آزرده خاطری شده است عذرخواهی می کنم.

شهردار اصفهان گفت: اینجا شاید نقطه پایان اداره شهر باشد، اما نقطه رفاقتی است و از فردایی که کلید شهر را تحویل مدیر دیگری خواهیم داد و شورای شهر دیگری مستقر می شود رفاقت ها و دوستی ها باید پایدار باشد، این دوران ها همه اش گذرا است، چه آمدن ها و چه رفتن ها، ما هم تجربه رفتن را داریم هم تجربه برگشتن را در یک مقطع پایان است و این پایان آغاز یک حرکت جدیدی است.