• 1400-06-04 14:36
  • کد محتوا:52899
تقدیر رئیس شورای  شهر از محمدعلی احمدی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان طی پیامی از محمدعلی احمدی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین المل شورای اسلامی شهر، محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان طی پیامی  از محمدعلی احمدی که از گزینه های نهایی تصدی مسئولیت شهرداری اصفهان بود، تقدیر و تشکر کرد.

در متن این پیام آمده است:

"برادر ارجمند جناب آقای محمد علی احمدی

عرض سلام و احترام محضر حضرتعالی

ضمن تشکر از همت، بزرگواری و حضور بی شائبه و متواضعانه جنابعالی و همراهی با اعضای شورای شهر شهیدان اصفهان نصف جهان،در مسیر انتخاب گزینه تصدی شهردار که در قالب تبیین چالش ها و مشکلات شهر، بیان انتظارات مردم و ارائه برنامه جهت آبادانی، پیشرفت و تعالی شهر زندگی صورت گرفت، نهایت تقدیر و تشکر خود و سایر اعضا را به استحضار می رسانم.

بدون شک اگر این حضور فعال و انقلابی و مجاهدانه جنابعالی رقم نمی خورد زمینه برای طرح موثر مسائل و شناخت درست از راهکارها فراهم نمی شد و امکان یک تصمیم گیری جامع میسر نبود.

 امیدوارم مردم عزیز شهرمان بتوانند در فرصت های نزدیک از اندیشه و توانمندی انقلابی جنابعالی به شایستگی بهره مند شوند.

محمد نورصالحی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"