• 1400-06-07 16:08
  • کد محتوا:52910
 توقف و رکود فعالیت در پروژه‌های شهری مورد قبول نیست

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حتی یک روز هم در مسیر فعالیت‌های دوره گذشته که اکنون دردست اجراست نباید تأخیر رخ دهد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی صالحی امروز (یکشنبه 7 شهریورماه) در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکری به سرپرست شهرداری اصفهان اظهار داشت: در پروژه‌هایی نظیر تعریض پل فردوسی و تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری، فعالیت عمرانی به نحوی که مورد انتظار است دنبال نمی‌شود.

وی افزود: توقف و رکود فعالیت در هیچکدام یک از پروژه‌های شهری مورد قبول نبوده و نیاز است سرپرست شهرداری با بازدید از بخش‌های مختلف، روند خدمت‌رسانی را با دقت و قدرت دنبال کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: حتی یک روز هم در مسیر فعالیت‌های دوره گذشته که اکنون دردست اجراست نباید تأخیر رخ دهد.