• 1400-06-14 15:09
  • کد محتوا:52923
نمایندگان شهر در شورای شهرستان مشخص شدند

محمدرضا فلاح و مجید نادرالاصلی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر اصفهان در شورای شهرستان مشخص شدند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، انتخاب نماینده شورای شهر اصفهان برای عضویت در شورای شهرستان اصفهان در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر انجام شد.

مجید نادرالاصلی، محمدرضا فلاح و منوجهر مهروی‌پور سه نامزد حضور در شورای شهرستان اصفهان بودند که در پایان با رأی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، فلاح و نادرالاصلی انتخاب شدند.

شورای شهرستان، نهاد بالادستی شورای شهر بوده و اصفهان دو نماینده در آن دارد. از شورای شهرستان اصفهان یک نماینده به شورای استان رفته و از شورای استان نیز سه نماینده به شورای عالی استان‌ها، عالی‌ترین مقام شورایی کشور راه خواهند یافت.

همچنین غلامحسین صادقیان به عنوان نماینده شورا در ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان انتخاب شد.