• 1400-08-01 10:03
  • کد محتوا:53084
بررسی کمبود سرانه ورزشی، فرهنگی و مذهبی محله غدیر و شهید رضائیان

در بازدید اعضای کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان کمبود سرانه ورزشی، فرهنگی و مذهبی محله غدیر و محله شهید رضائیان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، اعضای کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر در روز پنحشنبه 29 مهرماه از چندین پروژه شهری بازدید کردند.

رسول میرباقری رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر، ابوالفضل قربانی، عباس حاج رسولی‌ها و محمدرضا فلاح اعضای این کمیسیون از محله غدیر واقع در پل تمدن به منظور بررسی کمبود سرانه‌های ورزشی، فرهنگی و مذهبی این محل از جمله بازدیدهای صورت گرفته این کمیسیون است.

بازدید از زمین مسجد پشت شهرک سلامت واقع در محله شهید رضائیان به منظور تعیین وضعیت این زمین و نیز بازدید از پروژه تعاونی کارمندان شهرداری از جمله فعالیت‌های کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان در این روز بود.

انتهای پیام/