• 1400-08-01 12:28
  • کد محتوا:53091
تاکید بر ظرفیت‌های ارتقای سطح فوتبال شهر با همراهی شورای شهر اصفهان

در دیدار رییس هیئت فوتبال استان با رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بر ظرفیت‌های ارتقای سطح فوتبال در مناطق مختلف شهر تاکید شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، امروز شنبه یکم آبان ماه، علی طاهری، رییس هیئت فوتبال استان اصفهان با منوچهر مهروی پور، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان دیدار کرد.

در این دیدار بر ظرفیت‌های ارتقای سطح فوتبال در مناطق مختلف شهر تاکید شد.

استعدادیابی و زمینه‌های رشد سرانه ورزشی در شهر و نیز مسائل پیرامون ورزش استان از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این دیدار بود.

انتهای پیام/