• 1400-08-01 13:25
  • کد محتوا:53093
تلاش مدیریت شهری برای تامین مالی به موقع پروژه خط 2 قطار شهری اصفهان

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان همه تلاش خود را بر تامین مالی به موقع پروژه خط 2 قطار شهری انجام خواهند داد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان، شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی شهر در روز پنحشنبه 29 مهرماه از پروژه قطار شهری اصفهان بازدید و در جلسه هیئت مدیره قطار شهری شرکت کردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در اینباره اظهار داشت: این بازدید به منظور بررسی ابعاد و مسائل ایستگاه کهندژ به عنوان یکی از ایستگاه‌های مهم و اساسی در مسیر خط 2 متروی اصفهان انجام شد.

علی صالحی تصریح کرد: این خط از دو سمت در حال حفاری است و بخش عمده ای از کار بخش ایستگاه کهندژ شروع شده و دستگاه تی بی ام جدید در محل مستقر شده و چند ماهی در حال فعالیت است.

وی بیان کرد: بعد از بررسی میدانی و شرایط این ایستگاه، جلسه هیئت مدیره قطار شهری تشکیل شد و مسائل مربوط به ادامه فعالیت در این ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان و شهردار اصفهان بر لزوم ادامه حرکت بر مبنای برنامه تاکید شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: همچنین در این جلسه تصریح شد که شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان همه تلاش خود را بر تامین مالی به موقع پروژه خط 2 قطار شهری انجام خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های در اولویت دوره ششم شورای اسلامی شهر تکمیل پروژه خط 2 قطار شهری است، افزود: این مهم به مدیران و مجریان طرح منتقل و مقرر شد با ارتقای شرایط و افزایش سرعت کار با جدیت ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/