• 1400-09-07 15:48
  • کد محتوا:53508
برگزاری نخستین جلسه کارگروه توسعه گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان 

نخستین جلسه کارگروه توسعه گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار گردید. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، این جلسه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، شهردار اصفهان و مدیران عامل شرکت‌های حوزه گردشگری وابسته به شهرداری اصفهان و با هدف هم‌اندیشی درخصوص ارتقاء نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری برگزار شد. 

ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری فرهنگ و هنر، تقویت بازاریابی صنایع دستی و محصولات هنری، ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، افزایش تصدی گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه و برنامه ریزی و استقرار ساختار دائمی گردشگری از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود. 

همچنین ارائه خدمات متناسب با گردشگر انبوه توسط بخش خصوصی با نظارت شهرداری و ارائه خدمات مکان مبنا به گردشگر با تمرکز بر روش های مبتنی بر تلفن همراه از دیگر موضوعات مهم این جلسه بود. 

انتهای پیام/