• 1400-09-15 11:09
  • کد محتوا:53547
بررسی راهکارهای توانمندسازی بانوان شهر در جلسه کمیته بانوان شورای اسلامی شهر اصفهان 

جلسه کمیته بانوان شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه بانوان با هدف بررسی راهکارهای توانمندسازی این قشر برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فرزانه کلاهدوزان در جلسه کمیته بانوان شورای اسلامی شهر با تاکید بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی حوزه بانوان اظهار کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان به عنوان نقش تسهیل‌گر در حوزه تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مختلف حوزه بانوان به میدان آماده است. 

وی افزود: اکنون به یک زبان مشترک در حوزه بانوان دست پیدا کرده‌ایم و اگر بخواهیم در این حوزه اقدام موثری انجام دهیم بید خود بانوان قدم برداشته و هیچ کسی جز بانوان نمی‌توانند در این حوزه موثر عمل کنند. 

گفتنی است؛ وجود حلقه‌های مفقوده در حوزه اثرگذاری بانوان نخبه برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در شهر و نیز موازی کاری و عدم اطلاع از فعالیت زنان در جامعه در خصوص بحث خانواده‌های سالم و بانوان تراز اول انقلاب و بانوان موفق و نخبه جامعه از جمله مسائلی بود که در این جلسه بیان شد. 

عدم برقراری تعادل میان هویت ایرانی اسلامی و جهانی، وجود شکاف بین خانواده و جوانان یا تفاوت نسلی، وجود الگوهای رفتاری متفاوت و بعضا متعارض با نیازهای طبیعی جوانان، نقش هویت‌ساز بانوان در جامعه و جایگاه بانوان از منظر فرهنگی و اجتماعی، ایجاد هویت و خودباوری بانوان با دیدگاه مذهبی، توانمندسازی در حوزه تبلیغ جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و انتقال مسئولیت تربیت و پرورشی فرزندان از خانواده به جامعه و حکومت از مهمترین دغدغه‌های مطرح شده در خصوص این قشر مهم جامعه بود. 

انتهای پیام/