• 1400-09-16 17:52
  • کد محتوا:53556
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ١٤٠١ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان 

جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼﻡ و المسلمین ﻣﯿﺮﺩﺍﻣﺎﺩﯼ، ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ برگزار گردید. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، حجت‌الاسلام میردامادی با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق به بیان درس‌های از اخلاق و نگاه به حوزه مدیریت شهری پرداخته و رهنمودهایی در این زمینه بیان نمود.

 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺿﺮﺍﺋﺒﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺑﻨﺪﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ و اعلام نظر اعضای شورای اسلامي شهر از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود. 

پیگیری ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ١٤٠١ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ و بررسی ﻃﺮﺡ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در کمیسیون تلفیق این هفته شورای اسلامی شهر اصفهان بوده که با اعلام نظر کمیسیون‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

انتهای پیام/