• 1400-10-15 09:04
  • کد محتوا:53830
مشکل فاضلاب در شرق اصفهان جدی است

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در شرق اصفهان مشکل فاضلاب جدی است، گفت: بخشی از منطقه ارغوانیه در این زمینه هنوز مشکل دارد و لازم است که شرکت آب و فاضلاب در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که میان آبفا و مدیریت شهری در حوزه فاضلاب امضا شده، گفت: باید توضیح داده شود که چرا اجرای این تفاهم نامه رها شد.

وی افزود: فاضلاب شهر باید در اختیار شهر قرار گیرد و درخواست داریم نتیجه این تفاهم‌نامه اعلام شود.  

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در شرق اصفهان مشکل فاضلاب جدی است، گفت: بخشی از منطقه ارغوانیه در این زمینه هنوز مشکل دارد و لازم است که شرکت آب و فاضلاب در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.

انتهای پیام/