• 1400-10-29 14:37
  • کد محتوا:54173
پشت میز نشستن‌های روزانه عامل دوری از مردم و اخذ تصمیمات تخیلی و فانتزی است

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان پشت میز نشستن‌های روزانه را عاملی برای دورشدن از مردم و اخذ تصمیمات تخیلی و فانتزی دانست.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مصطفی نباتی نژاد اظهار کرد: پشت میز نشستن‌های روزانه عاملی برای دورشدن از مردم و اخذ تصمیمات تخیلی و فانتزی است و از طرفی ترجمانی از انقلابی‌گری در مدیریت شهری مرد میدان بودن است. 

وی افزود: بنابراین اگر ادعای حرکت در مسیر حاج قاسم داریم، باید جدا از دریافت درخواست شهروندی از طریق نامه و رسانه مردمی ۱۳۷ و سایر درگاه‌ها، رؤسای اداره‌های عمران، خدمات شهری، حمل‌ونقل و فرهنگی اجتماعی مناطق ۱۵ گانه با انجام پیمایش‌های میدانی و دوره‌ای، سیاهه‌ای مکان‌مند از گلوگاه‌های منطقه‌ای مربوط به حوزه تخصصی ماموریت خود ترسیم و از طریق پیگیری متعهدانه و حل بند به بند آن، سیاهه را بروز کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از اداره کل برنامه‌ریزی شهرداری درخواست می‌کنم با همکاری حوزه‌های عمران، حمل‌ونقل، فرهنگی و خدمات شهری کل، ضمن تکمیل مطالعات قبلی  و با سیاستگذاری و تجهیز مناطق به لوازم هوشمند مورد نیاز این مهم، در قالب تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تدبیر کند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل فراموش نکند که حرکت در مسیر تحقق چشم اندازهای رؤیایی، نیازمند حل چاله چوله‌های عمرانی، خدماتی، ترافیکی، اجتماعی و امثال آن‌هاست که به چشم من، شما و همه همکاران و همه مردم می آید، اما انگار نه انگار.

انتهای پیام/