• 1400-11-06 08:30
  • کد محتوا:54258
نظرات اصفهانی‌های خارج از کشور در باشگاه شهراندیشان به شور گذاشته می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تشکیل باشگاه شهراندیشان گفت: در قالب این باشگاه نقطه نظرات افرادی که خارج از اصفهان حتی کشور هستند جمع آوری می‌شود تا به عنوان طرح یا لایحه به شور گذاشته شوند. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، محمد نورصالحی در برنامه رادیویی صدای شهر با اشاره به وصول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این طرح اکنون در مرحله بررسی است و اگر تصویب شود مشوق خوبی برای حمایت از بنیان خانواده و فرزندآوری خواهد بود.

وی با اشاره به قانون خانواده و جوانی جمعیت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، افزود: این قانون نیز برای اجرا ابلاغ شده که طرح شورای شهر نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. با اجرا شدن این قانون آثار و نمود مثبت آن را در جامعه خواهیم دید. 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت شهری گفت: بانوان می‌توانند از تجارت و دانش مدیریتی خود در حوزه‌های مختلف استفاده و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. ما نیز از این ظرفیت در مدیریت واحد شهری بهره خواهیم برد.

وی ادامه داد: شهردار اصفهان برای پنج نفر از بانوان مجرب و با سابقه در امور اداری و فرهنگی حکم شورای مشورتی صادر کرد که امیدواریم این شورا تفاوت محسوسی با ادوار قبل در ارتباط با استفاده از توان و ظرفیت بانوان داشته باشد. 

نورصالحی با اشاره به باشگاه شهراندیشان بیان کرد: با توجه به اینکه ما به دنبال مشارکت شهروندان، همه اقشار به ویژه نخبگان هستیم، طرح باشگاه شهراندیشان را تدوین کردیم که ذیل مرکز پژوهش‌های شورا تشکیل شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در این راستا بخش باشگاه شهراندیشان در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر اصفهان درنظر گرفته شد و کارشناسانی مشخص شده‌اند که علاوه بر جلسات ادواری، نقطه نظرات افرادی که خارج از اصفهان حتی کشور هستند جمع آوری می‌شود. 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: قرار است این نظرات به شور گذاشته شود و اگر به پیشنهاد اجرایی رسید یا به عنوان لایحه از طریق شهرداری یا طرح از طریق شورا به تصویب گذاشته ‌شود تا در اداره شهر مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/