• 1400-11-06 08:52
  • کد محتوا:54260
اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان برای حوزه پژوهش و فناوری

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان برای حوزه پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت متمرکز پیش‌بینی کرده و اعداد و ارقامی نیز در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها لحاظ شده که به این مبلغ اضافه می‌شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مصطفی نباتی‌نژاد  در نشست «بررسی اعتبارات پژوهشی شهرداری برای سال ۱۴۰۱»، اظهار کرد: شهرداری اصفهان برای حوزه پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت متمرکز پیش‌بینی کرده و اعداد و ارقامی نیز در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها لحاظ شده که به این مبلغ اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر نیز باید اعتبارات پژوهشی خود را بررسی کنند، افزود: شهرداری خاصه معاونت برنامه‌ریزی باید شکاف‌های بین نیازهای سازمان‌ها و قابلیت‌های موجود را به صورت نظام‌مند بررسی و در لیست درخواست‌های بودجه ۱۴۰۱ اضافه کند تا در شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموع روح حاکم بر شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم، تقویت حوزه پژوهش با توجه به همه ابعاد از جمله مباحث مالی، نیازسنجی و کارآمدی در سیستم است.

وی تاکید کرد: براساس یک سنت دیرینه، همان گونه که ما یک پیمانکار اجرایی در شهرداری به کار می‌گیریم به یک تأمین کننده فکری نیز نیاز داریم، بنابراین لازم بود یک جلسه هم‌اندیشی با پژوهش یاران در سازمان‌ها برای بررسی اعتبارات پژوهشی سازمان در سال ۱۴۰۱ برگزار شود.

نباتی‌نژاد تصریح کرد: واژگانی چون مستقل بودن سازمان‌ها برای شورای اسلامی شهر اصفهان قابل قبول نیست؛ گویی ما یک سری جزیره‌های آزاد تعریف کرده‌ایم که هر سازمان برای خود عملیاتی صورت دهد. ما یک معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در شهرداری داریم که باید نوع عملکرد اجرایی مالی سازمان‌ها هماهنگ با این معاونت در بخش پژوهش‌ها صورت گیرد.

انتهای پیام/