• 1400-11-06 09:06
  • کد محتوا:54261
شهرداری راهی جز ورود به عرصه پژوهش برای تحقق کارآمدی ندارد

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اينکه شهرداری راهی جز ورود به عرصه پژوهش برای تحقق کارآمدی ندارد، گفت: شهرداری یک ارگان تحقیقاتی نیست، اما ضرورتاً باید به موضوع پژوهش بپردازد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، سیدامیر سامع در نشست «بررسی اعتبارات پژوهشی شهرداری برای سال ۱۴۰۱»، اظهار کرد: در کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر اصفهان باید پروژه‌های پژوهشی تعریف شده سازمان‌ها برای سال ۱۴۰۱ بررسی شود.

وی افزود: آنچه امروز شهرداری اصفهان به شدت به آن نیاز دارد، کارآمدی و کیفیت انجام پروژه‌ها است؛ در شهر اصفهان این دو موضوع به واسطه پژوهش مبتنی بر خبرگی و نخبگی محقق خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: ما هم به فناوری‌های نوین، خلاق و اندیشه‌های ناب نیازمندیم؛ شهرداری یک ارگان تحقیقاتی نیست، اما ضرورتاً باید به موضوع پژوهش بپردازد؛ زیرا شهرداری راهی جز ورود به عرصه پژوهش برای تحقق کارآمدی ندارد.

سامع با تاکید بر اینکه شهرداری باید از پروژه‌های پژوهش حمایت کند، خاطرنشان کرد: اشکالی که در طول سال‌های گذشته به چشم می‌آید، تفاوت تیم اجرایی و عملیاتی در امر پژوهش با تیم کارفرمایی پژوهش است که باعث شده نتیجه حاصله مطلوبیت کافی را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: مشکل دوم تبیین مسئله است؛ برای اینکه بتوانیم با مشاوران، نخبگان و خبرگان کنار هم بنشینیم باید اتاق‌های تبیین مسئله تشکیل دهیم که با کارگاه‌های تبیین مسئله نیز همراه باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: تکرارپذیری پروژه‌های پژوهشی در عرصه مدیریت شهری کمتر بوده است، از این رو باید تجربه بیشتری در این زمینه حاصل شود.

انتهای پیام/