• 1400-11-06 09:42
  • کد محتوا:54262
لزوم بهره‌گیری از همه سوابق و دانش‌های موجود در شهر/ پروژه‌های پژوهشی آسیب‌شناسی شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید از همه سوابق و دانش‌های موجود در شهر بهره‌مند شویم و خود را منحصر به حلقه‌ای محدود از افراد و پژوهش‌گران نکنیم؛ قطعاً باید از همه ابزارهای اطلاع‌رسانی برای فراخوان پروژه‌های پژوهشی بهره ببریم.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی صالحی در نشست «بررسی اعتبارات پژوهشی شهرداری برای سال ۱۴۰۱»، اظهار کرد: ن شک باید جزئیات پروژه‌های پژوهشی در کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر با هدف حمایت بیشتر در صورت لزوم بررسی شود.

وی حرکت به سمت فناوری و خروجی محور بودن برای حل مسئله را سیاست شورای اسلامی شهر در دوره ششم دانست و گفت: خوشبختانه مدیریت پژوهش شهرداری نیز به سمت این سیاست حرکت کرده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: به نظر می‌رسد دسترسی پژوهش‌گران مختلف به پروژه‌های پژوهشی شهرداری به صورت کامل و جامع محقق نشده و گستره لازم را ندارد؛ به طوری که پیام‌هایی از سوی اساتید و پژوهش‌گران دانشگاهی در تأیید این ادعا واصل شده است.

صالحی کرد: باید از همه سوابق و دانش‌های موجود در شهر بهره‌مند شویم و خود را منحصر به حلقه‌ای محدود از افراد و پژوهش‌گران نکنیم؛ قطعاً باید از همه ابزارهای اطلاع‌رسانی برای فراخوان پروژه‌های پژوهشی بهره ببریم.

وی افزود: نکته بعدی که در امر پروژه‌های پژوهشی باید به آن توجه کرد، این است که نتایج پژوهش‌ها باید در کرسی‌های دانشگاهی قابل دفاع باشد؛ به عنوان مثال باید پروژه‌های پژوهشی معاونت حمل و نقل و ترافیک در دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان قابل طرح باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نکته سوم ضرورت بررسی آسیب‌شناسانه پروژه‌های پژوهشی در بازه زمانی مشخص است؛ به عنوان مثال باید کارآمدی، میزان تأثیر و تحقق موضوع پروژه‌های پژوهشی بررسی و در صورت لزوم برای مسیر آتی پژوهش اصلاحاتی انجام شود.

انتهای پیام/