• 1393-03-09 02:05
  • کد محتوا:8945
آب با بهای سنگینی وارد شبکه می شود/ استفاده از آب شرب در ساختمان سازی باید به صفر برسد

رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شرایط بحرانی آب اظهار داشت: برای عبور از این بحران، مصرف بهینه آب باید فرهنگ سازی شود.

به گزارش ایمنا، عبدالرسول جان نثاری با بیان این مطلب گفت: با توجه به شرایط بحرانی آب در ابتدا باید فرهنگ صرفه جویی را یک اصل بدانیم.
وی افزود: در این روزها نباید شاهد باشیم که فردی حیاط منزل خود را با استفاده از شیلنگ آب شست و شو می کند و یا کسی اتومبیل خود را با آب شرب تمیز می کند.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ضروری است که استفاده

ضروری است که استفاده از آب شرب را به حداقل برسانیم چرا که اکنون آب با بهای سنگینی وارد شبکه می شود

از آب شرب را به حداقل برسانیم چرا که اکنون آب با بهای سنگینی وارد شبکه می شود.
جان نثاری با بیان اینکه در یک هفته اخیر با قرار گرفتن دستگاههای خنک کننده از جمله کولر با افت شدید آب روبرو شدیم، خاطرنشان کرد: لازم است در این شرایط بحرانی در زمان مورد نیاز از کولر و وسایل خنک کننده استفاده شود.
وی اظهار داشت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که آب از کولر نشست کرده و وارد گذر و پیاده رو می شود بنابراین بررسی و تعمیر نشتی آب ضروری است.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در کاشت فضای سبز نیز باید از گونه هایی استفاده شود که نیاز آبی کمتری داشته باشند همچنین لازم است در آبیاری فضای سبز از روش های نوین و سیستم آبیاری قطره ای استفاده شود.
جان نثاری تاکید کرد: برای عبور از این بحران مصرف بهینه آب باید فرهنگ

در کاشت فضای سبز نیز باید از گونه هایی استفاده شود که نیاز آبی کمتری داشته باشند همچنین لازم است در آبیاری فضای سبز از روش های نوین و سیستم آبیاری قطره ای استفاده شود

سازی شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون نه تنها آپارتمان ها بلکه ساختمان های یک طبقه نیز با مشکل کم آبی مواجه هستند، گفت: زمانی که فرد برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می کند سازمان آتش نشانی دستور العملی را برای آب شرب و آب آتش نشانی ارائه می کند تا مشکلی ایجاد نشود.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: البته اداره آب به ساختمان های چند طبقه و آپارتمان ها تذکر می دهد که تعهدی در قبال طبقات بالاتر ندارد اما بر اساس روش مهندسی مخزنی در آپارتمان ها تعبیه می شود و زمانی که آب جمع شد به وسیله پمپ آب به طبقات بالاتر منتقل می گردد.
جان نثاری در خصوص استفاده از آب شرب در ساختمان سازی تصریح کرد: بیشتر ساختمان های شهر بتنی است از این رو در گذشته برای فونداسیون و سقف ساختمان بتن را در کنار ساختمان با استفاده از آب شرب تهیه می کردند اما این روش اکنون منسوخ شده و بتن در کارخانه ای خارج از شهر آماده می شود که در کارخانه نیز از آب شرب برای تهیه آن استفاده نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در ساختمان سازی از آب شرب بسیار کم استفاده می شود که باید فرهنگ سازی شود که برای این مقدار کم نیز از آب غیر شرب استفاده گردد.