• 1393-03-09 02:04
  • کد محتوا:8946
وصول ۹۵ درصد از بودجه سال گذشته شهرداری اصفهان

خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری این شهر وصول شده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، محمدرضا فلاح کل بودجه سال ۹۲ شهرداری را یک هزار و هشتاد میلیارد تومان بیان کرد و از عدم وصول ۲۰۰ میلیارد تومان از این بودجه به عنوان تسهیلات صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: در سال گذشته بدون احتساب این تسهیلات، ۸۸۰ میلیارد تومان معادل ۹۵ درصد از بودجه شهرداری اصفهان وصول شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته شهرداری های مناطق ۱۲ با ۱۴۳ و ۳ و ۱۱ و شهرداری مرکزی هر کدام با ۱۳۸ درصد بیشترین وصولی را به خود اختصاص داده اند گفت: در این مدت شهرداری های مناطق ۱۵ و ۶ هر کدام با ۸۲ درصد کمترین وصولی را داشته اند.
خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان، بیشترین درآمد در سال ۹۲ را مربوط به کدهای درآمدی قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی به ترتیب با ۱۳۸ و ۱۲۷ درصد دانست و افزود: در این مدت میزان درآمد کدهای درآمدی کمک بلاعوض عمرانی دولت و اعتبارات دریافتی بابت هدفمندی یارانه ها صفر بوده و عوارض بر پروانه کسب و پیشه با ۳۲ درصد کمترین جذب را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در فرودین ماه سال جاری شهرداری های مناطق ۸ و ۱۲ به ترتیب ۷/۵ و ۴/۵ میلیارد تومان معادل ۱۷۸ و ۱۷۲ درصد بالاترین وصولی را به خود اختصاص داده گفت: در این مدت شهرداری های مناطق ۱۱ و ۹ با ۱۴ و ۵ درصد کمترین درآمد را داشته اند.
محمدرضا فلاح بیشترین درآمد را در فروردین ماه امسال مربوط به کدهای درآمدی عوارض بلیت هواپیما و عوارض سالیانه خودروهای سواری به ترتیب با ۱۱۶ و ۸۰ درصد اعلام کرد و افزود: در این مدت کمترین درآمد را کدهای درآمدی عوارض بر پروانه کسب و پیشه و فروش اموال غیر منقول با ۱۳ و ۱۲ درصد به خود اختصاص داده اند.