• 1393-03-09 02:02
  • کد محتوا:8947
صرفه جویی در مصرف آب بسیج عمومی شهروندان را می طلبد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف آب، حمایت همگانی و بسیج عمومی شهروندان را می طلبد.

به گزارش ایمنا، نورالله صلواتی با بیان این مطلب گفت: مشارکت و همکاری شهروندان در مقابله با بی آبی و صرفه جویی در مصرف آب می تواند نقش به سزایی برای

برداشت های آبی برای باغات و آبیاری درختان میوه صورت می گیرد که باید به نحو شایسته و خداپسندانه برخورد جدی در این زمینه انجام شود

عبور از این بحران باشد.
وی افزود: با توجه به وضعیت بحران آب، فضاهای سبز شهری نیز باید با استفاده از الگوهای بهینه مصرف آبیاری شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به استفاده از آب شرب در ساختمان سازی و پروژه ها تصریح کرد: استفاده از آب شرب در ساختمان سازی و پروژه های شهری اشتباه است و با توجه به شرایط وضعیت بحرانی آب نباید به هیچ عنوان در این زمینه از آب شرب استفاده شود.
صلواتی به وضعیت رودخانه زاینده رود اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون برداشت های غیر قانونی و غیر مجازی از رودخانه زاینده رود انجام می شود که حاکمیت باید با این نوع رفتارها برخورد جدی داشته باشد.
وی اظهار داشت: برداشت های آبی برای باغات و آبیاری درختان میوه صورت می

هر حال با توجه به اینکه آب تصفیه شده تصفیه خانه باباشیخ علی نیز محدود است و چاههای فلمن نیز از بازدهی مناسبی برخوردار نیستند لازم است همه در این زمینه صرفه جویی نمایند

گیرد که باید به نحو شایسته و خداپسندانه برخورد جدی در این زمینه انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در حال حاضر با توجه به وضعیت بحران آب نگران پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی هستیم چرا که ارتفاع آبهای زیرزمینی روز به روز بیشتر می شود.
صلواتی اضافه کرد: کم شدن سطح آبهای زیرزمینی نه تنها برای ابنیه شهری مضر است بلکه منجر به آلودگی آب نیز می گردد.
وی پیشنهاد داد: با وضعیت موجود، آب به صورت محدود در رودخانه زاینده رود جاری شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: دور از انتظار است که اصفهان رودخانه زاینده رود را داشته باشد و از این رودخانه به شهرهای دیگر آبرسانی شود اما خود شهروندان اصفهانی از آب بدون کیفیت استفاده کنند.
صلواتی تاکید کرد: به هر حال با توجه به اینکه آب تصفیه شده تصفیه خانه باباشیخ علی نیز محدود است و چاههای فلمن نیز از بازدهی مناسبی برخوردار نیستند لازم است همه در این زمینه صرفه جویی نمایند.