• 1393-03-07 06:53
  • کد محتوا:8950
شهرداری با چنگ و دندان از فضای سبز حفظ و حراست می کند

رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان این که مدیریت شهری با چنگ و دندان از فضای سبز حفظ و حراست می کند اظهارداشت: لازم است مصرف آب طوری مدیریت شود که نیاز به جیره بندی در تابستان نباشد.

به گزارش ایمنا، ابوالفضل قربانی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر وضعیت آب بحرانی است و اگر دقت لازم در این زمینه صورت نگیرد بنا به اظهارات مسئولان مربوطه آب در تابستان جیره بندی می شود. وی بر لزوم درست مصرف کردن و صرفه جویی در آب تاکید و اضافه کرد: در چنین موقعیت بحرانی درست مصرف کردن می بایست از ” شهروندان باید از آب هایی که آلودگی ندارند برای آبیاری فضای سبز منازل استفاده کنند و در این زمینه دقت داشته باشند “ اصول هرخانواده و فرد - فرد شهروندان باشد تا آب شرب با مشکل روبه رو نشود . رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: لازم است شهروندان از مصرف های غیر ضروری آب خودداری کنند به طوری که مصرف آب مدیریت شود. وی با بیان این که شهرداری با توجه به خشکی زاینده رود و خشک شدن چاه ها فضای سبز را با چنگ و دندان حفظ و حراست می کند اذعان داشت: حفظ و نگهداری فضای سبز به سختی انجام می شود. قربانی با اشاره به اینکه برای آبیاری فضای سبز از پساب نیز به خصوص برای توسعه جنگل کاری در شرق اصفهان به منظور جلوگیری از پیشروی ریزگردها استفاده می شود ادامه داد: شهروندان باید از آب هایی که آلودگی ندارند برای آبیاری فضای سبز منازل استفاده کنند و در این زمینه دقت داشته باشند تا در این وضعیت بحرانی با مدیریت درست بیشترین استفاده را از آب موجود داشته باشیم.