• 1392-12-16 23:34
  • کد محتوا:9120
تشکیل صندوق ذخیره توسعه فضای سبز در اصفهان

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر این که کاشت درخت و توسعه فضای سبز به کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زیست محیطی اصفهان کمک می کند اعلام کرد: مدیریت شهری بودجه ای به عنوان صندوق ذخیره توسعه فضای سبز با رویکرد گسترش فضای سبز محلات محروم پیش بینی کرده است.

به گزارش ایمنا،مهندس رضا امینی با به کاشت درخت از سوی شهرداری و شهروندان در هفته درختکاری و اجرای طرح درخت تلفنی در اصفهان اشاره و کرد و گفت: شهروندان 

 

 در سال اینده ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت غیر مستقیم و ۱۵۰ میلیارد تومان به طور مستقیم در بودجه ۹۳ پیش بینی شده و امید است با پیش بینی این بودجه اقدامات موثری برای توسعه فضای سبز لصفهان و کاهش آلودگی هوا انجام شود

 

 

می توانند به ۱۳۷ تلفن کنند و درخت درخواست کنند. 

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان مشارکت شهروندان در کاشت درخت و پیش بینی صندوق ذخیره توسعه فضای سبز را در توسعه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیط زیست آن موثر دانست و اذعان داشت: مهم ترین کارکرد فضای سبز شهری، ارتقای کیفیت زیست محیطی شهر است و درکنار این نقش فضاهای سبز شهری به عنوان تفرجگاه نیز مطرح هستند. 

وی با اشاره به ساماندهی مادی ها و توسعه پارک های خطی در اصفهان و گسترش پارک های محلی بیان کرد: در سال اینده ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت غیر مستقیم و ۱۵۰ میلیارد تومان به طور مستقیم در بودجه ۹۳ پیش بینی شده و امید است با پیش بینی این بودجه اقدامات موثری برای توسعه فضای سبز لصفهان و کاهش آلودگی هوا انجام شود. 

به گفته امینی از شناسایی زمین های مستعد برای ایجاد فضای سبز در مناطق ۱۵ گانه سخن به میان آورد و اذعان داشت: ۸ میلیارد تومان به صندوق ذخیره فضای سبز اختصاص یافته که بخشی از آن به صورت ردیف های خاص برای توسعه فضای سبز محلی پیش بینی شده است و بخشی دیگر از ان مسکوت باقیمانده تا شناسایی ها انجام شود و اولویت ها در حین برنامه تعیین شود.