• 1392-12-16 23:32
  • کد محتوا:9121
اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای حفظ، تقویت و توسعه فضای سبز در سال آینده

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه کاشت درخت باید به فرهنگ فراگیر تبدیل شود، اظهار داشت: در بودجه سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان به حفظ، نگهداری، تقویت و توسعه فضای سبز اختصاص داده شده است.

 

به گزارش ایمنا، مهندس رضا امینی در حاشیه جشن روز درختکاری با بیان این مطلب گفت: در دستورات دینی بر کاشت درخت و حفظ محیط زیست بسیار تاکید شده است. 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل آلودگی هوا توسعه فضای سبز و کاشت درخت بیش از گذشته احساس می شود، افزود: هرساله شهرداری نسبت به برگزاری جشن روز درختکاری اهتمام می روزد و درختان زیادی در منازل و فضاهای عمومی کاشت می شود. 

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه کاشت درخت باید به فرهنگ فراگیر تبدیل شود، تصریح کرد: درختان اثرات مثبتی بر وضعیت محیط زیست شهری دارند از این رو توسعه فضای سبز و درخت در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. 

امینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان به حفظ، نگهداری، تقویت و توسعه فضای سبز اختصاص داده شده است. وی با اشاره به افزایش کمی و کیفی فضای سبز در شهر اصفهان اظهار داشت: نگهداری و توسعه فضای سبز از مولفه های شورای دوره سوم شورا بوده و در دوره چهارم نیز با جدیت دنبال می شود.