• 1392-12-16 23:30
  • کد محتوا:9124
برای منابع زیست محیطی بودجه مناسبی اختصاص داده شده است

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در سال آینده برای منابع زیست محیطی در دو بخش فضای سبز و حمل و نقل بودجه مناسبی اختصاص داده شده است.

 

به گزارش ایمنا، مهندس اصغر آذربایجانی در حاشیه جشن روز درختکاری با بیان این مطلب گفت: یکی از دغدغه های مهم شورا مباحث زیست محیطی بوده به طوری که این مهم در بودجه از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

وی افزود: در سال آینده برای منابع زیست محیطی در دو بخش فضای سبز و حمل و نقل بودجه مناسبی اختصاص داده شده است. 

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان شهر فرهنگی و گردشگری محسوب می شود تصریح کرد: اگر به دنبال توسعه گردشگری در اصفهان هستیم باید به حفظ محیط زیست بپردازیم. 

آذربایجانی اظهار داشت: مباحث زیست محیطی موضوعی بین بخشی است و به سایرنهادها نیز مرتبط می باشد بنابراین اگر همه بخش های فعال در این حوزه دست به دست هم ندهند مشکل زیست محیطی اصفهان حل نخواهد شد. 

وی تاکید کرد: امیدواریم باهمت استانداری، شورا، شهرداری و سایر نهادها مشکل زیست محیطی حل شود