• 1392-12-16 23:29
  • کد محتوا:9125
وضعیت فضای سبز باید با وضعیت اقلیمی اصفهان متناسب باشد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه باید وضعیت فضای سبز با وضعیت اقلیمی شهر اصفهان متناسب باشد، اظهار داشت: یکی از سیاستهای کلان شورای شهر، توجه ویژه به حفظ محیط زیست همخوان با محیط طبیعی است.

به گزارش ایمنا، رسول جهانگیری در حاشیه جشن روز درختکاری با بیان این مطلب گفت: طبیعت را ما انسانها از بین برده ایم بنابراین اولین گام این است محیطی را که خود خراب کرده ایم بتوانیم تا حد توان بازسازی کنیم. 
وی افزود: یکی از سیاستهای کلان شورای شهر، توجه ویژه به حفظ محیط زیست همخوان با محیط طبیعی است. 
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه باید وضعیت فضای سبز با وضعیت اقلیمی متناسب باشد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی در این کلانشهر باید گونه های مقاوم و متناسب با وضعیت اقلیمی شهر کاشته شود.