• 1392-12-16 23:26
  • کد محتوا:9127
طرح درخت تلفنی در جهت ترغیب شهروندان به کاشت درخت موثر بوده است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: طرح درخت تلفنی در جهت ترغیب شهروندان به کاشت درخت موثر بوده است.

 

به گزارش ایمنا، عباس حاج رسولیها در حاشیه جشن روز درختکاری با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود آب مردم را باید به کاشت و توسعه فضای سبز ترغیب نمود لذا اجرای طرح درخت تلفنی در راستای ترغیب شهروندان اقدامی موثر بوده است.  وی افزود: اگر ده درصد مردم هم نسبت به حفظ و توسعه فضای سبز اقدام نمایند،در جهت کاهش آلودگی هوا بسیار موثر خواهد بود.  عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بر اساس برنامه اصفهان ۹۵ سالیانه باید یک متر