• 1392-12-14 10:13
  • کد محتوا:9133
ردیف بودجه جاری شهرداری 500 میلیون تومان کاهش یافت

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از کاهش 500 میلیون تومانی از ردیف بودجه شهرداری که دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، خبر داد.

عدنان زادهوش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه سقف بودجه شهرداری تغییری نکرده است، اظهار داشت: اصلاح بودجه شهرداری و بودجه شهرداری دو مقوله جدا از هم هستند و برخی از اعضای شورای شهر نسبت به بودجه هفت آیتم مورد نظر شهرداری در سال 92درخواست اصلاح داشتند و آن را برای سال آینده قبول نکردند.

وی با بیان اینکه شهرداری بین ده درصد هزینه‌های مشخص را می‌تواند کاهش یا افزایش دهد که باید مصوب شود،افزود:دلیل این درخواست اعضای شورا این تفاوت زیاد بین هزینه مصوب و هزینه تمام شده بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در بودجه سال 93 نیز چند ردیف از جمله صدا و سیما،صدای شهر و روزنامه منصوب به شهرداری بود که شهرداری برای آن هزینه زیادی را در نظر گرفته بود.

وی ادامه داد:به عنوان مثال بودجه مصوب سیمای شهر یک میلیارد تومان بوده در سال 92 مصوب شده بوده است، اما 2 میلیارد و 500 تومان هزینه شده است.

زادهوش اضافه کرد: همچنین برای جشنواره کودک مصوب شورا یک میلیارد تومان بوده است اما دو میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه شده و یا ردیف‌های دیگر همچون ورزش قهرمانی نیز بیشتر از بودجه مصوب هزینه شده است.

وی تأکید کرد: شورای شهر به بودجه‌های بیش از اندازه مجاز استفاده شده رای نداد و البته این حق شورا است که انضباط را در بودجه رعایت کنند.

زادهوش بیان کرد: شورای شهر نسبت به 18 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه عمرانی شهرداری نیز درخواست اصلاح داشت،که سه میلیارد تومان آن کاهش یافت.

وی اضافه کرد: همچنین بودجه جاری که دو میلیارد تومان بود، 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان یادآور شد: بودجه‌های کم شده از آیتم‌های عنوان شده برای افراد بی‌بضاعت و مناطق محروم هزینه می‌شود.