• 1392-11-17 14:47
  • کد محتوا:9343
شیوع بیماریهای خاص در

همچنین عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از تلاش خیرین در بخشهای مختلف به ویژه حوزه بهداشت و سلامت گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید شرایط برای برخورداری

همچنین عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از تلاش خیرین در بخشهای مختلف به ویژه حوزه بهداشت و سلامت گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید شرایط برای برخورداری مردم از امکانات حداقلی فراهم شود. علیرضا نصراصفهانی با اظهار نگرانی از شیوع بیماریهای خاص در اصفهان تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه از سوی مسؤولان بهداشتی درمانی باید صورت گیرد و در غیر این صورت هزینه ها و اعتبارات تخصیصی برای درمان بیماران کافی نخواهد بود. وی به خدمات ارائه شده توسط خیرین در بخشهای مختلف در کلان شهر اصفهان اشاره کرد و از روند رو به رشد افراد نیازمند این بخشها به ویژه بیماریهای صعب العلاج خبر داد و افزود: دولت نباید رسالتها و مسؤولیتهای خود را در این زمینه فراموش کند و سهم دولت در این بخشها باید پیگیری و محقق شود. علیرضا نصراصفهانی عدالت در توزیع امکانات و رعایت آبرو و حیثیت افراد مستمند در تامین نیازمندیهای آنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: سرمایه گذاری برای اشتغال هم در این بخشها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.