عضو شورای اسلامی شهر گفت: امیدواریم با اقدامات دولت آیت‌الله رئیسی شاهد کاهش مشکلات معیشتی و بازگشت سرمایه اجتماعی باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یقیناً اهمیت پروژه‌های زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر شهر اگر بیشتر از ساخت پل‌ها و بزرگراه‌ها نباشد، کمتر نیست و...
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: با تصویب شورای شهر باید تعهد شهرداری در خصوص سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا سال ۱۴۰۵ از دو میلیارد تومان به ۲۰...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای پنجم و مدیریت دوره پنجم اقدامات خوبی را در شهر انجام داده است، امروز که از بحث های تبلیغاتی و مبارزات...
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: صنایع دستی تنها یک کالا برای مبادله نیست بلکه در قالب آن خصوصیات و ویژگی اقوام مبادله شده، نوعی...
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان شهر زیست پذیر برای همه ادیان است و هر اتفاق و تقدیری باید برای تمام شهروندان در آن...
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: می‌توان با استفاده از تجربه موفق جایگاه‌های پمپ بنزین تک سکویی زمین‌های خوب و مرغوبی که اکنون پمپ...
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اطلاعیه‌های آیت‌الله طاهری در کنار تایید شهدای بزرگ محراب، فصل‌الخطاب بسیاری از...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بازدید از برخی پروژه‌ها، گفت: طی چهار سال اتفاقاتی رخ داده که اگر با انصاف نگاه کنیم چیزی جز فخر و مباهات...
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ما به دنبال نظرخواهی از همه مردم شهر برای اداره شهر بوده و هستیم، چراکه معتقدیم مردم...
علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پی در کذشت فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیام تسلیتی صادر کرد
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سه روز پیش یکی از مصوبات شورای شهر اصفهان تحت عنوان "عوارض تولید اکسیژن و توسعه فضای سبز" که برای آن ۸۰ میلیارد...

صفحه‌ها