رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تصمیم‌گیری نهایی در مورد لایحه افزایش بلیت اتوبوس‌های اصفهان در روز شنبه هفته آتی در صحن علنی شورای شهر صورت می‌گیرد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پیشنهاد می‌شود از جوانان به عنوان مشاوران جوان در شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان استفاده شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر 50 درصد انرژی مسئولان به جای کار کردن صرف پاسخ دادن به یکدیگر می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مجلس درصدد وضع قانون برای رشد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باشد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از سکونت 40 درصد از جمعیت اصفهان در کلانشهر این استان خبر داد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر مقرر شده است که از ابتدای تیرماه امسال نقشه‌های ساختمانی براساس ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان کنترل شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پرهیز از خط و نشان کشیدن برای مردمی که به دلیل مشکلات متعددی که دارند، ممکن است حتی بد‌زبانی بکنند از شاخصه‌های تکریم ارباب رجوع است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ادامه یافتن اجرای طرح بهشت‌آباد نیازمند پیگیری مستمر و تعامل دائمی است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرمت عمارت عالی‌قا‌پو به 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قانون شهرداری‌ها در سال 1334 وضع شده است و مجلس شورای اسلامی باید قانون شهرداری‌ها را مورد بازنگری قرار بدهد. -
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: صنایع دستی سبب ایجاد درآمد پایدار برای اصفهان می‌شود
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعامل، همفکری و هم افزایی دستگاه‌ها و متولیان حوزه فرهنگی کلان‌شهر اصفهان در جهت استفاده از ظرفیت‌های کامل این حوزه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری ضروری است.

صفحه‌ها