رئیس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: مکان فعلی شورای اسلامی استان اصفهان در شأن استان و استانداری نیست و جایگاه و مکان فعلی این شورا باید ساماندهی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان،‌گفت: ‌اولویت آینده شهرداری اصفهان تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شهر اصفهان است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان گفت: داربست‌های نصب شده از سوی میراث فرهنگی برای مرمت بنا‌های تاریخی در حال تاریخی شدن است و میراث فرهنگی باید از تاریخی شدن مرمت بنا‌های تاریخی جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان، از تدوین طرحی جامع و عملیاتی در حوزه سیمنا در کلان شهر اصفهان تا یک ماه آینده خبر داد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری اصفهان نباید با تأخیر مواجه شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اصفهان گفت: با راه‌اندازی کمیته فرهنگی در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر به دنبال رسیدن به نقشه جامع فرهنگی برای شهر اصفهان هستیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رشد و توسعه شهر اصفهان به مشارکت سرمایه‌گذاران نیاز دارد و شهرداری باید تسهیلات مورد نیاز را برای سرمایه‌گذاری افراد در اصفهان فراهم کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید و آغاز سفر‌های نوروزی قرار داریم، شهرداری باید نسبت به نصب تابلو‌های حد ترخص شرعی در تمام خروجی‌های شهر اصفهان اقدام کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در ایام نوروز 93 در شهر اصفهان ظرفیت 50 تا 75 هزار شب‌خواب برای مسافران نوروزی وجود دارد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بیشتر ترافیک موجود در خیابان‌های شهر اصفهان به دلیل خراب بودن چراغ قرمز‌های هوشمند موجود در سطح شهر است و وضعیت این چراغ قرمز‌ها باید ساماندهی شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برخی از مصوبات شورای شهر اصفهان هنوز اجرا نشده است و باید دلیل اجرانشدن این مصوبات از سوی شهردار به شورا ارائه شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ایستگاه‌های «سی.ان.جی» به منظور کاهش مشکلات و معضلات زیست محیطی شهر باید در اصفهان فعال شوند.

صفحه‌ها