عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توجه به وضعیت هوای اصفهان در شش ماه دوم سال و ایجاد پدیده وارونگی دما در این شهر ضروری است که برخورد با مشاغل مزاحم آلاینده هوا در دستور کار ویژه شهرداری قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بر ضرورت اجرای پروژه های شهری با پیش بینی افق ۴۰ ساله تاکید کرد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های اصفهان همچون خبرگزاری ایمنا و مفتاح و روزنامه های اصفهان زیبا، اصفهان امروز و نسل فردا حضور جدی و پررنگی داشتند.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قطعا مطالبه گری رسانه ها باید به سمت مطالبات مردمی باشد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در صورتی که مطبوعات محلی را از نظر محتوایی تقویت کنیم در اصل بعد نظارتی را تقویت کرده و کمکی برای نهادهای نظارتی خواهیم بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، رویکرد چهارمین دوره این شورا را تعامل سازنده، شفاف و صادقانه با رسانه ها و مطبوعات بیان کرد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حفاری ایستگاه متروی اصفهان در میدان امام حسین (ع) زیر نظر میراث فرهنگی صورت می‌گیرد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: راه اندازی پروژه قطار شهری بدون رعایت مسائل ایمنی غیر ممکن است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از راه اندازی مرحله اول از فاز یک پروژه قطار شهری اصفهان در آذرماه سالجاری خبر داد.
عدنان زاهوش، فتح الله معین و سید کریم داوودی سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان هستند که برای این طرح انتخاب شدند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه جمع آوری متکدیان از سطح شهر تنها به شهرداری مربوط نمی شود، اظهار داشت: ارگان های دیگر در رابطه با نگهداری متکدیان وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: حماسه 25 آبان رویداد مهمی در دوران دفاع مقدس بود.

صفحه‌ها