عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری باید در کنار اقدامات خوبی که در سطح شهر انجام می‌دهد، نسبت به راه‌اندازی دفتر حمایت حقوقی از شهروندان اقدام کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کارخانه واگن‌سازی در اصفهان راه‌اندازی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کرایه تاکسی‌های اصفهان در سال جاری به میزان 25 درصد افزایش می‌یابد و در مصوبه یاد شده بر ضرورت تخصیص بسته حمایتی دولت به رانندگان تاکسی نیز تاکید شده است.
با توجه به تعهد دولت مبنی بر ارائه 7 درصدی بسته حمایتی به رانندگان تاکسی، افزایش 25 درصدی نرخ تاکسی در جلسه علنی فوق العاده امروز شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید.
رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به حجم بالای خودروها توسعه و احداث پارکینگ های طبقاتی مکانیزه و هوشمند در اصفهان ضروری است.
رییس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهارداشت: کمبود زیرساخت ها مشکل اصلی گردشگری اصفهان است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از ترخیص واگن های قطار شهری اصفهان خبر داد و گفت: خوشبختانه با مدیریت خوب سازمان قطار شهری و همچنین حمایت های ویژه ای که شهرداری و شورای شهر در زمینه مترو داشتند بخش اول واگن های مترو اصفهان از گمرک ترخیص شده و در حال حرکت به سمت اصفهان است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بر ضرورت تعامل شهرداری و آموزش و پرورش در جهت استفاده از فضای باز مدارس در راستای توسعه ورزش همگانی تاکید کرد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ظرفیت های مردمی در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده شود.
یکی از معلمان نمونه شهر اصفهان اظهار داشت: درس اصفهان شناسی به دروس دانش آموزان اصفهانی اضافه گردد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: خودمراقبتی باید در مدارس جدی گرفته شود و به صورت عملی به دانش آموزان آموزش داده شود.
در جلسه علنی امروز شورای اسلامی از ۱۲ معلم نمونه شهر اصفهان تجلیل و قدردانی شد.

صفحه‌ها