نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: اگر شهردار آینده در انجام وظایف خود ذره‌ای تخطی کند یا در انجام انتظارات شورا ناتوان باشد، شورا از هیچ اقدام قانونی فروگذار نخواهد کرد و افرادی که با ظن و گمان مواردی را مطرح کردند دچار خطا شده‌اند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه احیا بافت فرسوده با اجرای الگوی مناسب می‌تواند برای شهرداری درآمدزا باشد، گفت: باید در این زمینه از تجارب دنیا استفاده کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتظارات خود را به عنوان نمایندگان شهر اصفهان از دولت مطرح می‌کنیم و امید است با انتخاب فردی شایسته، مردمی، جهادی، فداکار، وقتگذار و بومی به عنوان استاندار، مشکلات استان اصفهان حل و فصل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان طی پیامی از محمدعلی احمدی تقدیر و تشکر کرد.
گزینه پیشنهادی شهرداری اصفهان گفت: در شهر اصفهان ۶۵ لکه محروم وجود دارد که باید در اولویت اجرای پروژه‌های عمرانی قرار گیرد و البته علاوه بر آن در راستای بازتعریف و بهینه سازی نظام نامه‌ها و آئین نامه‌ها حرکت کرد تا شاهد بهبود شرایط باشیم؛ بسیاری از فسادها ریشه در نوع آئین‌نامه‌ها دارد و وقتی فرایند طولانی شود، استعداد سو استفاده و نارضایتی نیز فراهم می‌شود.
گزینه پیشنهادی شهرداری اصفهان گفت: برای اجرای برنامه‌های اصفهان ۱۴۰۵ به مدیریت جهادی بر مبنای حرکت علمی با برنامه و فراموش نکردن آرمان‌ها نیاز داریم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: هوشمندسازی و ارائه خدمات غیرحضوری شهرداری مورد تاکید جدی شورای شهر بوده است هرچند که ابتدای راه هستیم و باید زمینه آن بیش از پیش فراهم شود
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان از تاسیس "باشگاه شهر اندیشان" خبر داد و گفت: برای تسهیل دسترسی شورای اسلامی شهر به خبرگان حوزه‌های مختلف، ایده تاسیس این باشگاه در مرکز پژوهش‌های شورا مطرح شد و در حال پیگیری است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: امروز اولویت با حضور مدیران مردمی و مدیرانی است که در دل دغدغه‌های مردم باشند چرا که سرمایه اجتماعی شهر اصفهان نیازمند چنین حضورهای میدانی است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرحوم آیت الله کمال فقیه ایمانی منشأ خدمات بزرگی در پروژه‌های بزرگ عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و درمانی بوده‌اند که از جمله آن می‌توان به احداث کتابخانه امیرالمومنین، بیمارستان امام حسین (ع)، بیمارستان سوانح سوختگی و بیمارستان زنان حضرت زهرا (س) اشاره کرد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شفافیت امکان دسترسی به اطلاعات را میسر کرده و مردم می‌توانند از امور تأثیرگذار بر امور خویش مطلع شوند لذا در باب شفافیت به زودی یک طرح  به صحن علنی خواهد آمد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر گفت: شهر هوشمند تنها به معنای استفاده از فناوری های روز سخت افزاری مانند دوربین های کنترل ترافیک در سطح شهر نیست بلکه استفاده موثر از داده ها برای تصمیم گیری مهم و حل معضلات است.

صفحه‌ها