رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استفاده از فضای زیر خیابان‌ها برای استفاده از پارکینگ مورد توجه بوده و برای انجام آن بحث‌های کارشناسی هم شده که امید است بتوانیم این فضا را نیز برای شهروندان مهیا کنیم؛ هرچند بهتر است روی فرهنگ استفاده کمتر از خودروی شخصی کار شود.

1399-11-21 14:18

رئیس شورای شهر اصهان گفت: مدیریت شهری با سرمایه‌گذارانی که در موارد عام‌المنفعه در راستای سلامت، نشاط، شادابی و امید به آینده شهروندان ورود کنند، حتماً همکاری دارد زیرا سود آن متوجه همه شهروندان خواهد شد.

1399-11-21 13:17

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همسو شدن مدیریت مناطق و ارائه پاسخ های شفاف به افراد معترض نقش مهمی در پیشرفت مسیرهای دوچرخه دارد.

1399-11-19 16:59

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای اولین بار است که مناظره مکتوب در حوزه‌های شهری کشور اتفاق می‌افتد و امیدواریم این اقدام تبدیل به یک سنت در شهرها شود زیرا ادعاهای مطرح شده در مناظره مکتوب، ثبت و ضبط شده و مستندات مورد ادعا نیز ضمیمه آن خواهد شد.

1399-11-19 16:53

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای باقی ماندن نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک در اصفهان باید همچنان زیرساخت‌های لازم در معاونت‌های شهرسازی و فرهنگی شهرداری فراهم شود.

1399-11-19 16:45

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کارت‌های منزلت قبل از پایان سال عملیاتی شود تا مشمولان آن بتوانند در یک بازی برد برد از تسهیلات و خدمات این کارت‌ها بهره‌مند شوند.

1399-11-12 18:29

رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از راههای رسیدن به شرایط بین‌المللی و داخلی مطلوب، این است که از هر نوع تقسیم‌بندی مردم در داخل کشور و ایجاد مانع برای مشارکت آحاد مردم در تعیین سرنوشت خود به شدت پرهیز کنیم یکی از این موارد است.

1399-11-12 18:11

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم به دور از شعارهای تکراری در مقام عمل به‌طور ویژه در بودجه سال ۱۴۰۰ برای تغییر در وضعیت زندگی قشر ضعیف جامعه اقدام مؤثری انجام دهند.

1399-11-12 17:26

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط حاکم در اجتماع و افزایش تعداد کودکان کار، اقداماتی برای اصلاح این موضوع انجام دهد.

1399-11-12 15:31

شهردار اصفهان گفت: بودجه هشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری بر مبنای اهداف کلان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تدوین و تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

1399-11-12 10:36

صفحه‌ها