مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان گفت: بیش از ۳ هزار باشگاه ورزشی و بیش از ۳۰ هزار نفر که از طریق ورزش معیشت داشتند با شیوع کرونا دچار مشکل شده اند و این روزها دغدغه تأمین مایحتاج زندگیشان را دارند.

1399-07-27 17:18

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: هر ساله با توجه به امکانات مالی و اعتبارات شورای شهر و شهرداری، پایان بخشی از پروژه‌ها به زمان‌های طولانی‌تر موکول خواهد شد، اگر مجموعه اداره اوقاف در کنار مدیریت شهری قرار بگیرد و در اجرا مشارکت انجام شود، مطمئناً این پروژه‌ها در ابعاد مختلف زودتر به سرانجام خواهد رسید تا نگاه حمایتی اوقاف در این زمینه تأمین شود.

1399-07-20 19:26

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است شهرداری درباره آبیاری زمستانه فضای سبز شهری به هر میزانی که مقدور باشد اهتمام جدی به عمل آورد.

1399-07-20 18:56

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: باید به فضای سبز اصفهان توجه ویژه‌ای صورت گیرد، چمنهای موجود باید ترمیم شود، البته باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر توسعه فضای سبز عمودی در دستور کار بوده اما فضای سبز افقی نیز نیازمند توجه است و باید این موضوع را جدی بگیریم.

1399-07-20 09:36

رئیس کمیسیون پایش نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از مدیران مسکن و شهرسازی انتظار داریم تا پایان این دولت یک کار ماندگار حتی خارج از سیکل اداری در این خصوص انجام دهند تا ثمره آن برای مردم و شهر اصفهان باقی بماند.

1399-07-13 19:13

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: چرا واقعا مدیران در زمینه حضور پر رنگتر در نمایشگاه خدمات شهری کابل کم کاری کردند، این در حالی است که وزارت کشور ۵۰ درصد تسهیلات حضور در این نمایشگاه رو تقبل کرده بود و همچنین معاونت علمی و فناوری نیز برای شرکت های دانش بنیان ۷۰ درصد هزینه را کمک می کند.

1399-07-13 17:04

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در شرایطی که شیوع این بیماری گسترده تر شده و جامعه با بحران مواجه شده است و کادر درمان در صف اول این کارزار هستند، حداقل کاری که می توان برای این عزیزان انجام داد این است که با پرداخت مناسب و به موقع حقوق و کارانه و مزایای آنها، دغدغه معیشت را از دوششان برداریم.

1399-07-13 16:21

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: از شهرداران مناطق درخواست می‌کنم با بررسی نقاطی که امکان ایجاد پاتوق‌های سالمندان را دارند، نسبت به راه اندازی آن اقدام کرده و معاونت‌های فرهنگی نیز برنامه‌های متناسب با آن را دردستورکار داشته باشند که یقیناً اقدامی شایسته است.

1399-07-13 10:36

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تأمین حقابه زاینده رود را وظیفه دولت می‌دانیم هرچند پیگیری‌هایی از سوی استانداری انجام شده اما باید دید در آینده این مهم به کجا می‌رسد.

1399-07-06 17:51

رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه جامع شهر، سرنوشت و آینده شهر را در بخش‌های مختلف رقم خواهد زد و همچنان باید مطالعه و پیگیری مدیریت ارشد، مدیریت شهری و به خصوص نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر را به دنبال داشته باشد.

1399-07-06 16:24

صفحه‌ها