رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فضایی که مترو در اختیار مردم گذاشته بی نظیر است، ۱۱ رام قطار فعال است، اما مردم فعلا از مترو استفاده نمی کنند، روزهای تعطیل استفاده از مترو بسیار ناچیز است پس راه اندازی مترو در روز تعطیل فقط ضرر به شهر است.

1399-04-31 07:32

صفحه‌ها